Condicions d’ús

Aquesta pàgina web és propietat de l’empresa Apps Implantadores, SL. d’ara endavant, pel seu nom complet o com a Apps. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i l’acceptació de les Condicions d’Ús, Política de privacitat i Política de Cookies.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) i les seves modificacions, s’exposen les següents dades identificatives.

1. Informació general d’Apps Implantadores.

Dades identificatives Generals:

Apps Implantadores, SL, és titular dels noms de domini:

https://appsimplantadores.com/;
https://appsimplantadores.net/;
https://appsimplantadores.eu/
i Responsable de tractament de dades que es generin a través d’aquest domini amb les Dades Personals subministrades pels usuaris mitjançant aquesta web.
CIF: B66218017

Activitat: empresa especialitzada en la implantació de programari, proveïdors de solucions a la núvol, consultoria informàtica.

Registre Mercantil: Inscrita al registre mercantil, en el Tom 44190, Full 162, secció general, Full B 449149,1ª.

Adreça: Carrer de Mossèn Josep Pons, 1, 08228 Terrassa, Barcelona

Telèfon de contacte: 93 220 59 92
Correu electrònic general: info@appsimplantadores.com

2. Tractament de Dades de Caràcter Personal.

Per a nosaltres és important que el tractament de dades personals que pugui generar-se a través d’aquesta web, formulari, via correu electrònic, o telèfon es dugui a terme amb confidencialitat i la privacitat deguda d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD.

Tractament de Dades Personals:

Apps Implantadores complint amb les pautes de la LO 3/2018 sobre la Protecció de Dades Personals i Garanties de Drets Digitals, d’ara endavant LOPD-GDD, així com el Reglament Europeu 2016/679 sobre Protecció de Dades Personals, d’ara endavant, el Reglament o RGPD els comunica que, en qualsevol cas, les seves dades seran tractades de manera lícita, lleial i transparent.

Apps Implantadores procura sempre complir amb les normes esmentades, per això respectem les llibertats i garanties que us corresponen com a titulars de les vostres dades personals. En aquest sentit, teniu dret a exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i oposició (ARSO), portabilitat, limitació en el tractament sobre les vostres dades de caràcter personal subministrades a través del formulari web, correu electrònic, o via telefònica, així com també, qualsevol altre dret atorgat pel RGPD i la LOPD-GDD.

A continuació, quadre resum:

Dades bàsiques sobre el Tractament de Dades:

Responsable de Tractament: Apps Implantadores, SL (Apps Implantadores)
Correu per a informació/Drets: rgpd@appsimplantadores.com
Legitimitat del Tractament: Consentiment de l’interessat, interès legítim del Responsable de Tractament, compliment o execució de contracte.
Cessió/Comunicació de dades: No comuniquem les vostres dades ni les venem. En tot cas, només comuniquem les vostres dades si hi ha alguna obligació legal que ho requereixi.
Conservació de les dades: Les vostres dades es conservaran durant tota la vigència de la nostra relació comercial/negocial. Una vegada finalitzada la nostra relació negocial, mantindrem la informació bloquejada durant el termini que estableixi la llei en cas que sigui necessari demostrar alguna responsabilitat legal.
Transferències Internacionals: No fem transferències internacionals de les vostres dades on es puguin veure compromeses. Les plataformes i programari que utilitzem com a eines de treball es troben dins de la Unió Europea o en països que compleixen amb les garanties necessàries sobre la protecció de dades, o bé, consten de contractes signats amb clàusules contractuals tipus sobre el tractament de dades relacionades amb TI.
Drets dels Interessats: informació, accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament de les vostres dades, portabilitat, i qualsevol altre dret atorgat pel Reglament i per la LOPD-GDD.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de:

  • Veracitat de les dades facilitades;

  • Capacitat jurídica;

  • Majoria d’edat;

  • Exactitud i pertinència de la informació proporcionada.

Com a Responsable de Tractament assumim la responsabilitat d’adoptar les mesures de seguretat de caire tècnic i organitzatiu necessàries, tenint en compte el risc i categoria de dades que tractem, aquestes mesures són: antivirus, firewall, encriptació, xifrat, entre d’altres, per protegir la confidencialitat i integritat de la informació segons el RGPD i la LOPD-GDD. Per a més detalls fer clic a l’enllaç Política de Privacitat al peu de cada pàgina de la web. 

3. Propietat Intel·lectual.

Els noms de domini: https://appsimplantadores.com/https://appsimplantadores.net/ https://appsimplantadores.eu/

són propietat de Apps Implantadores, SL, D’altra banda, la marca, logotip, imatges, contingut en la seva totalitat que es trobin a la web són propietat d’Apps, amb excepció dels continguts, imatges que s’especifiquin com a titularitat de tercer. En aquest sentit, el disseny, estructura, distribució, textos, aplicacions, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, instruccions, així com tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen a Apps, o, si escau, a les persones o empreses que puguin figurar com a autors o titulars dels drets i que hagin autoritzat el seu ús.

L’usuari entén que la reproducció o explotació total o parcial, per qualsevol mitjà, dels continguts d’aquesta web per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts queda prohibida.

En aquest sentit, no pot copiar, reproduir, recompilar, descompilar, desmuntar, distribuir, publicar, mostrar, executar, modificar, volcar, realitzar treballs derivats, transmetre o explotar parts del servei, excepte el volcat del material del servei i/o fer còpia per al seu ús personal no lucratiu, sempre i quan reconegui tots els Drets d’Autor i Propietat Industrial. La modificació del contingut i material de la web i els serveis sense prèvia autorització escrita del titular representa una violació dels legítims drets de tercers o d’Apps Implantadores.

En cas de reutilitzar la informació, l’usuari ha de seguir les condicions següents:

  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.

  • Citar sempre la font de la informació.

  • Mencionar la data de la última actualització de la informació.

És necessari contactar, tal com hem especificat en paràgrafs anteriors, amb els responsables d’Apps Implantadores i citar sempre l’autor o el titular dels drets. Pel cas que en alguns dels continguts s’apliquin llicències, tipus “Creative Commons”, es permet la reutilització en les condicions que s’estableixin.

4. Responsabilitats.

D’acord amb el Reglament, la LOPD-GDD i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i les seves modificacions, així com amb la Llei de marques i la Llei de Propietat Intel·lectual vigents, Apps i l’usuari assumeixen les responsabilitats i es comprometen al respecte i compliment de les dites lleis.

Apps no es responsabilitza de danys o perjudicis que puguin presentar-se com a resultat d’una circumstància de força major, com ara: errors en les línies de comunicació, defectes en l’Hardware i el Software dels usuaris, fallades a la xarxa d’Internet. No es garanteix que el lloc web funcionarà de manera constant, fiable i correcta, sense retards o interrupcions.

L’usuari es compromet a utilitzar el nostre lloc web d’acord amb el que s’estableix a la nostra Política de Privacitat i Condicions d’Ús Generals. L’usuari es compromet a no utilitzar el nostre lloc web de manera contrària al que disposa la legislació vigent que li sigui aplicable o de mala fe, així com també es compromet a utilitzar el lloc web complint amb l’ordre públic i les bones costums.

Apps col·laborarà amb les autoritats judicials, si es dóna el cas, per frenar els actes il·legals o contraris a la bona fe contra l’empresa o qualsevol tercer, per identificar els usuaris que actuïn de manera contrària a la norma legal i a la nostra Política de Privacitat, Política de Cookies i Condicions d’Ús Generals de la Web.

5. Actualització i Modificació del lloc web.

Apps es reserva el dret a modificar les seves Condicions d’Ús Generals del lloc web, la Política de Privacitat i la Política de Cookies amb l’objectiu d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives, o als codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics.

6. Navegació amb cookies.

El lloc web utilitza galetes, pròpies i de tercers. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de l’opció corresponent al seu navegador. Per a més informació, consulteu la Política de Cookies.

7. Seguretat.

Aquest lloc web, pel que fa a la confidencialitat i el tractament de dades de caràcter personal, respon a les mesures de seguretat necessàries en virtut del RGPD i la LOPD-GDD citades. El lloc web compta, a nivell tècnic, amb les següents eines de seguretat: SSL. Tot això tenint en compte que a la xarxa no hi ha una seguretat absoluta.

8. Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, el tractament de les dades personals es realitza de conformitat amb el Reglament 2016/679 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garanties de Drets Digitals, i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i les seves modificacions, així com qualsevol altra norma que correspongui segons la matèria.

Com a foro, es sotmeten a la legislació i jurisdicció espanyoles, específicament a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o als tribunals espanyols. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament. D’altra banda, els consumidors disposen de la possibilitat de recórrer a la plataforma de resolució de litigis en línia de la UE.

Oferta de Verano 2024 Apps Implantadores